צור קשר צור קשר   הגנת סייבר SentinelOne EDR support@livedns.co.il  |  03-9700600  | 
אודות
הגנת סייבר SentinelOne EDR
הספק המושלם לפתרונות ענן ואחסון אתרים
www.
מאגרי מידע מאגרי מידע
קו הפרדה

כיצד לתקן את שגיאת "האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות זאת?" – "Are You Sure You Want to Do This" בוורדפרס?


משתמשים עשויים להיתקל בשגיאה זו באזור מנהל המערכת בוורדפרס. הסיבה השכיחה ביותר לשגיאה זו היא תוסף או ערכת נושא שאינם מפעילים Nonce כראוי.
Nonce הם מפתחות אבטחה מיוחדים שניתן לצרף לכתובות אתרים בעת ביצוע פעולת מנהל בוורדפרס. לפעמים תוסף או ערכת נושא עשויים להשתמש בו בצורה שגויה העלולה לגרום לכך שמשתמשים רואים שגיאה זו.


כיצד לתקן את שגיאת "האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות זאת" בוורדפרס


מדי פעם, אתה עשוי להיתקל בשגיאת וורדפרס כמו שגיאה בהקמת חיבור מסד נתונים או שגיאת זיכרון מנוצל. שגיאות אלה מועילות למדי מכיוון שהן מיידעות אותך מה הבעיה.
מצד שני, ישנן שגיאות לא מועילות כמו "האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות זאת".
ישנם גורמים רבים מדי שיכולים להוביל לשגיאה זו. זו הסיבה שוורדפרס אינו מסוגל לספק כל מידע שיפנה אותך בכיוון הנכון על מנת לתקן זאת.


אם כך, מה גורם לשגיאה: "האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות זאת?"


'אתה בטוח שאתה רוצה לעשות זאת?' / ‘Are you sure you want to do this?’ - השגיאה מופיעה בדרך כלל כאשר אימות Nonce נכשל והמועמדים הסבירים ביותר לגרימת שגיאה זו הם תוספים וערכות נושא שאינם משתמשים בתכונה זו כראוי.
Nonces הינם מפתחות ייחודיים אשר מוסיפים שכבת אבטחה על מנת להגן על כתובות אתרים בוורדפרס, טפסים וקריאות Ajax. הם מבטיחים שמקורו של הסקריפט הוא מאתר האינטרנט שלך ולא מקור חיצוני כמו האקר המנסה להשיג גישה לאתר האינטרנט שלך.


כיצד לתקן שגיאת: "האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות זאת?"


מעוניין שנחסוך עבורך זמן יקר
ונפתור עבורך את התקלה בצורה מקצועית?
קוד קופון הטבה בסך: 50 ש"ח FIX50

בדרך כלל, שגיאה זו נגרמת על ידי תוסף או ערכת נושא המותקנת באתר שלך. כדי לבדוק איזה תוספים או נושא גורמים לבעיה, יהיה עליך לבטל את כל התוספים שלך.


בירור תוספים


ראשית, עליך להשבית את כל יישומי התוספים של WordPress ולוודא ש-WordPress אינו מצליח לאתר כל תוסף מותקן.
כל שעליך לעשות הוא להתחבר לחשבון הוורדפרס באמצעות תוכנת FTP.
לאחר החיבור, עבור לתיקייה wp-content, לשנות את שם התיקייה plugins לתיקיית plugins.deactivated. לאחר מכן, עליך צריך לחזור לדף plugins באזור ניהול הוורדפרס שלך. תוצג הודעה על כל התוספים שלך שהועברו למצב לא פעיל כעת.

כעת, כאשר כל התוספים שלך מוסרים כהלכה ומבוטלים, אתה יכול לנסות לשחזר את השגיאה אם השגיאה אינה מופיעה שוב, פירוש הדבר שאחד מהתוספים באתר שלך גרם לבעיה. כדי להבין איזה תוסף גרם לבעיה, חזור אל תוכנת ה-FTP שלך ושנה את שם התיקיה plugins.deactivated בחזרה ל-plugins. לאחר מכן, בקר בדף התוספים באזור הניהול של WordPress והפעל כל אחד מהתוספים בזה אחר זה. עליך לנסות לשחזר את השגיאה לאחר הפעלת כל תוסף עד שתמצא את התוסף(ים) שגורם לבעיה.


בירור ערכות נושא


אם התוספים לא גרמו לבעיה זו, ייתכן שזוהי ערכת הנושא שלך שגורמת לשגיאה 'אתה בטוח שאתה רוצה לעשות זאת?' / ‘Are you sure you want to do this?’ תוכל לחקור את הנושא שגורם לבעיה זו על ידי חזרה על אותו הליך שעשית עבור יישומי התוספים. ראשית, עליך להתחבר לאתר האינטרנט שלך באמצעות תוכנת FTP ולהוריד את ערכת הנושא הפעילה הנוכחית למחשב כגיבוי. לאחר שתגבה את ערכת הנושא, תוכל למחוק אותה בבטחה משרת האינטרנט שלך.

גלוש ל- Appearance » Themes Themes באזור הניהול הוורדפרס שלך, תראה הודעה: 'ערכת הנושא הפעילה שבורה. חזור לעיצוב ברירת המחדל'. וורדפרס יתחיל להשתמש בערכת הנושא ברירת המחדל כגון Twenty Seventeen עבור אתר האינטרנט שלך. אם אין באפשרותך לשחזר את השגיאה לאחר הפעלת ערכת הנושא המוגדרת כברירת מחדל, פירוש הדבר שערכת הנושא שלך גרמה לשגיאה.


לא ניתן למצוא את מקור השגיאה


ודא שיש לך אפשרות לשחזר את השגיאה הזו לאחר ביטול ההפעלה מחדש של תוספים (plugins) וערכות נושא. אם תגלה כי אין תוסף או ערכת נושא באתר שלך שגורם לשגיאה, אז יש כמה צעדים נוספים שניתן לבצע. צעדים אלה יהיו למעשה החלפת כל קבצי הליבה של וורדפרס עם עותקים חדשים שהורדו מן המקור .ראשית, עליך לבצע גיבוי WordPress מלא עבור האתר שלך. שלב זה חשוב שכן הוא יעזור לך לשחזר בקלות את האתר שלך במקרה שמשהו משתבש. לאחר מכן, התחבר לאתר האינטרנט שלך באמצעות תוכנת FTP והורד את הקובץ 'wp-config.php' למחשב. קובץ זה מכיל את הגדרות מסד הנתונים של WordPress אשר תזדקק לו מאוחר יותר. לאחר מכן עליך למחוק בקפידה את כל קבצי WordPress מהשרת למעט תיקיית wp-content וכל התוכן שלה. לאחר מכן, עליך להוריד עותק חדש של וורדפרס למחשב. ניתן להוריד אותו מאתר האינטרנט של WordPress.org כקובץ zip.
חלץ את קובץ ה zip- והעלה את הקבצים לתוך תיקית 'wordpress' בשרת האינטרנט שלך באמצעות FTP. לאחר שהעלית את כל הקבצים, שנה את שם הקובץ - wp-config-sample.php ל-wp-config ל-wp-config.php.

כעת עלייך לערוך את הקובץ wp-config החדש ולהזין את פרטי מסד הנתונים של וורדפרס.
באפשרותך לעיין בקובץ wp-config.php הישן שהורדת קודם לכן כדי להזין את כל המידע.

עליך להוסיף את כל המקטעים, למעט ‘Authentication Unique Keys and Salts’. מחק את כל השורות המתחילות ב-define במקטע הבא:

1 /**#@+
2 * Authentication Unique Keys and Salts.
3 *
4 * Change these to different unique phrases!
5 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
6 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
7 *
8 * @since 2.6.0
9 */

10 define('AUTH_KEY', '`+7nTNb<AwtbLA$L-Q7amn;~|wH)ljXv2~TpbP?mLA+M`8H|n1`/Lz-GmAQL{4fB');

11 define('SECURE_AUTH_KEY', '/gkAjhhJe`iwO)V-p=J<cN_ +6D{YhrM|=E#C7gD}]c2w~OJ} y}eY^,HWn&-j:a');

12 define('LOGGED_IN_KEY', 'PtDl2V|01oIXDpq^K,IH-8|rhT +T(ZMpuLq>UD?|W)b3gMfG~g[zr8N6}m%MZ|L');

13 define('NONCE_KEY', ']Zj5i*hHlsUWKg2|>YF,X+xpd-_`I[nFmA6ZLw~;EW7g0.s5EaZCAJ=j]./5z^X~');

14 define('AUTH_SALT', 'e*l:hUsddFIxm1E7y-n#<a0|u- #+SsS@-#$vNz}EY4rY~-x|0_6=Q!TR=MMxUL?');

15 define('SECURE_AUTH_SALT', 'n]^c9nY>_}3,4)J]S sM6-MI3aB#Qk<Re^j#Lu_|x^*BhO.54aZQTtzJeCo5DWAg');

16 define('LOGGED_IN_SALT', 'Ba3kd1&J$~~`(|uJ0:v;w+DJ3xW}.B#R9J*r|.+V}*sTuK &8db-Mn+[boHW3{[/');

17 define('NONCE_SALT', 'nBv-U1qfkCZxS|13%hYdHz*s1^){.KSZWm1A^${`r!d5;EqrH:>1Xx`pwt6?**i}');

עכשיו, שמור והעלה את הקובץ wp-config.php שלך בחזרה לאתר האינטרנט שלך.
הצלחת לרענן את התקנת הוורדפרס שלך. עכשיו אתה יכול להמשיך ולנסות לשחזר את השגיאה באתר האינטרנט שלך.
נכתב ע"י: LiveDns Ltd - אחסון אתרים  אחסון אתרים | תאריך: 6/12/2019
צפיות: 1347

חזרה לדף קודם