צור קשר צור קשר   הגנת סייבר SentinelOne EDR support@livedns.co.il  |  03-9700600  | 
אודות
הגנת סייבר SentinelOne EDR
הספק המושלם לפתרונות ענן ואחסון אתרים
www.
מאגרי מידע מאגרי מידע
קו הפרדה

הגדרות חשבון דואר אלקטרוני ב Microsoft Outlook 2013


1. תחילה יש להיכנס ללשונית  "File"/"קובץ".

2. יש ללחוץ על "הוספת חשבון" \ "Add Account"


3. בתחתית העמוד יש לסמן את האפשרות השניה:
"הגדרה ידנית או סוגי שרת נוספים"
יש ללחוץ על "Next" / "הבא".

4. יש לסמן את האפשרות השלישית:
POP או IMAP
יש ללחוץ על "Next" / "הבא".

5. תחת הקטגוריה "פרטי משתמש", ב"השם שלך" – לרשום את שם התצוגה.
דוגמא: Israel Israeli  או ישראל ישראלי.
 
ב"דואר אלקטרוני" – לרשום את כתובת הדואר האלקטרוני.
דוגמא: mail@sample.co.il.

תחת הקטגוריה" פרטי שרת"/
"Server Information", ב"סוג חשבון" / "Account Type" לבחור ב-POP3.

ב"שרת דואר נכנס (POP3)" /
"Incoming Mail Server" – לכתוב
mail.sample.co.il לדוגמא

ב"שרת דואר יוצא (SMTP)" /
"Outgoing Mail Server" - לכתוב
mail.sample.co.il לדוגמא

תחת הקטגוריה "פרטי כניסה" /
"Login Information", ב"שם המשתמש" / "User Name" –  לרשום את שם המשתמש.
דוגמא: mail@sample.co.il

ב"סיסמה" / Password"" - לרשום את הסיסמה לדואר. יש לוודא שמסומן √ ב"זכור סיסמה" / "Remember Password".


יש ללחוץ על "הגדרות נוספות" / "More Settings" להמשך הגדרות.

6. יש לבחור בלשונית "שרת יוצא" / "Outgoing Server" יש לסמן √ ב"שרת הדואר היוצא שלי (SMTP) דורש אימות" /
"My Outgoing Mail Server requires authentication", לסמן את "השתמש באותן הגדרות כמו שרת דואר נכנס" /
"Use same settings as my incoming mail server" - וללחוץ על "אישור".

יש ללחוץ על "Next" / "הבא".

כעת החשבון יאומת, בסיום יש יש ללחוץ "סגור".


החשבון מוגדר, יש יש ללחוץ על "סיום".
כעת אתם יכולים להשתמש בתיבת המייל שלכם.

 
נכתב ע"י: LiveDns Ltd - אחסון אתרים | תאריך: 2/5/2013
צפיות: 16621

חזרה לדף קודם