צור קשר צור קשר   הגנת סייבר SentinelOne EDR support@livedns.co.il  |  03-9700600  | 
אודות
הגנת סייבר SentinelOne EDR
הספק המושלם לפתרונות ענן ואחסון אתרים
www.
מאגרי מידע מאגרי מידע
קו הפרדה

הגדרות חשבון דואר אלקטרוני ב Microsoft Outlook 2010


1. יש להיכנס ללשונית "File"/"קובץ"
תחת הקטגוריה "פרטי חשבון". יש ללחוץ על "הוספת חשבון" / "Add Account".

2. בתחתית החלון יש לסמן את האפשרות השלישית:
"Manually configure server settings…" /
"קבע באופן ידני את תצורת הגדרות השרת או סוגי שרתים נוספים".
יש ללחוץ על "Next" / "הבא".3. יש לסמן את האפשרות הראשונה
"Internet E-mail" / "דואר אלקטרוני באינטרנט"
וללחוץ על "Next" / "הבא".4. תחת הקטגוריה "פרטי משתמש", בשורה הנקראת "השם שלך" – יש להזין את שם התצוגה.
דוגמא: Israel Israeli או ישראל ישראלי.

ב"דואר אלקטרוני" – יש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני.
דוגמא mail@sample.co.il :

תחת הקטגוריה" פרטי שרת"/
"Server Information", ב"סוג חשבון" / "Account Type" לבחור ב-POP3.

ב"שרת דואר נכנס (POP3)" / 
"Incoming Mail Server" – יש להזין לדוגמה: 
mail.sample.co.il

ב"שרת דואר יוצא (SMTP)" /
"Outgoing Mail Server" - יש להזין לדוגמה:
mail.sample.co.il

תחת הקטגוריה "פרטי כניסה" /
"Login Information", ב"שם המשתמש" / "User Name" – להזין את כתובת הדוא"ל שלך:
דוגמא : mail@sample.co.il

ב"סיסמה" / Password"" - להזין את הסיסמה לדואר. יש לוודא שמסומן ב"זכור סיסמה" / "Remember Password".

יש ללחוץ על "הגדרות נוספות" / "More Settings" להמשך הגדרות.

יש לבחור בלשונית "שרת יוצא" / "Outgoing Server"


יש לסמן ב"שרת הדואר היוצא שלי (SMTP) דורש אימות" /
"My Outgoing Mail Server requires authentication", לסמן את "השתמש באותן הגדרות כמו שרת דואר נכנס" /
"Use same settings as my incoming mail server" - וללחוץ על "אישור".


יש ללחוץ על "Next" / "הבא" להמשך הגדרות.


יש ללחוץ על "סיום" / Finish"" לסגירת החלון.
נכתב ע"י: LiveDns Ltd - אחסון אתרים | תאריך: 2/4/2013
צפיות: 11814

חזרה לדף קודם