צור קשר צור קשר   הגנת סייבר SentinelOne EDR support@livedns.co.il  |  03-9700600  | 
אודות
הגנת סייבר SentinelOne EDR
הספק המושלם לפתרונות ענן ואחסון אתרים
www.
מאגרי מידע מאגרי מידע
קו הפרדה

שליחת מייל בעזרת ASP.NET 2.0


Dim Msg as MailMessage = new MailMessage()
Dim MailObj As New SmtpClient("smtpin.livedns.co.il")
Msg.From = new MailAddress("me@Here.com", "From Name")
Msg.To.Add(new MailAddress("you@There.com", "To Name"))
Msg.IsBodyHtml = "False"
Msg.Body = "this is the Email body"
Msg.Subject = "This is the Subject"
MailObj.Send(msg)נכתב ע"י: LiveDns - אחסון אתרים | תאריך: 8/19/2007
צפיות: 6010

חזרה לדף קודם