צור קשר צור קשר   הגנת סייבר SentinelOne EDR support@livedns.co.il  |  03-9700600  | 
אודות
הגנת סייבר SentinelOne EDR
הספק המושלם לפתרונות ענן ואחסון אתרים
www.
מאגרי מידע מאגרי מידע
קו הפרדה

כיצד ניתן לשלוח מייל בעזרת CDONTS.NewMail?


<%

    Dim ObjMail
    Dim HTML
    Set ObjMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
    HTML = "<!DOCTYPE HTML PUBLIC""-//IETF//DTD HTML//EN"">"
    HTML = HTML & "<html>"
    HTML = HTML & "<head>"
    HTML = HTML & "<title>Sending CDONTS Email Using HTML</title>"
    HTML = HTML & "</head>"
    HTML = HTML & "<body bgcolor=""FFFFFF"">"
    HTML = HTML & "<p><font size =""3"" face=""Arial""><strong>"
    HTML = HTML & "Name Of Store</strong><br>"
    HTML = HTML & "Incoming Customer Order</strong></p>"
    HTML = HTML & "<p align = ""center"">Bla Bla Bla Bla Bla</p>"
    HTML = HTML & "</body>"
    HTML = HTML & "</html>"
    ObjMail.From= "somebody@somewhere.com"
    ObjMail.To="nobody@somewhere.com"
    ObjMail.Subject="Incoming Customer Order"
    ObjMail.BodyFormat=0
    ObjMail.MailFormat=0
    ObjMail.Body=HTML
    ObjMail.Send
    set ObjMail=nothing
%>
נכתב ע"י: LiveDns Ltd - אחסון אתרים  אחסון אתרים | תאריך: 4/14/2007
צפיות: 5705

חזרה לדף קודם