צור קשר צור קשר   הגנת סייבר SentinelOne EDR support@livedns.co.il  |  03-9700600  | 
אודות
הגנת סייבר SentinelOne EDR
הספק המושלם לפתרונות ענן ואחסון אתרים
www.
מאגרי מידע מאגרי מידע
קו הפרדה

כיצד ניתן לשלוח מייל ל Pickup בעזרת אובייקט CDO.Message?


<%

 

StrHtmlBody="<b>Your Html Text Body</b>"
strSubject="Mail Test"

 

Set objEmail = CreateObject("CDO.Message")

 objEmail.From = "mail@yourdomain.com"
objEmail.To = "mail@yourdomain.comm"
objEmail.Subject = strSubject
objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 1
objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverpickupdirectory") = "c:\inetpub\mailroot\pickup"
objEmail.Configuration.Fields.Update
objEmail.Bodypart.ContentMediaType = "text/html"
objEmail.Bodypart.ContentTransferEncoding = "7bit"
objEmail.Bodypart.Charset= "windows-1255"
SET Stm = objEmail.Bodypart.GetDecodedContentStream
Stm.WriteText StrHtmlBody
Stm.Flush
objEmail.Send
set objEmail=nothing

 

%>
נכתב ע"י: LiveDns Ltd - אחסון אתרים  אחסון אתרים | תאריך: 4/14/2007
צפיות: 5914

חזרה לדף קודם